Boek nu! Niiraja | Werkwijze
Logo Niiraja

Nieuwsbrief

Werkwijze

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er ingegaan op de geschetste problematiek. Voor het totaalbeeld wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar ook naar de persoon. Er zullen enkele persoonlijke vragen worden voorgelegd.

Naar aanleiding van de uitkomst van dit gesprek, wordt bepaald hoeveel behandelingen nodig zijn om de problematiek op te lossen. Bij meerdere behandelingen kan er een behandelplan worden opgesteld, wat samen wordt besproken. Aan het begin van elke behandeling worden er eventuele veranderingen besproken. Er wordt bekeken of je nog op de juiste weg bent om je doel te bereiken.

Uiteraard is het ook mogelijk om een afzonderlijke behandeling te krijgen.

Let op: Een behandeling is een aanvulling op de reguliere medische gezondheidszorg en is in geen enkel geval een vervanging daarvan.