Vergoeding zorgverzekeraar

Vergoeding zorgverzekeraars

 

De natuurgeneeskundige behandelingen – klik hier – worden door veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. De vergoeding hangt af van het soort verzekering die je hebt afgesloten.

 

Aangesloten zijn bij de beroepsvereniging LVNT maakt dat de nota geheel of gedeeltelijk kan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Dit is uiteraard afhankelijk van uw polis. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van uw zorgverzekering. Meer informatie: VERGOEDINGENLIJST

 

Voor de WWKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) aangesloten bij  S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

 

Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is het niet noodzakelijk een verwijskaart van de huisarts of specialist te hebben. De consulten/behandelingen staan los van het verplichte eigen risico. De behandelingen zijn niet ondergebracht in het basispakket maar in het aanvullende gedeelte van de verzekering.

 

Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners (AGB-code):  90057730

KVK: Utrecht 53673883

 

AANGESLOTEN BIJ:

Beroepsvereniging LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten). Licentie nr. 10517.

 

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Licentie nr. 309403R.

 

 

Klachten- en geschillen afhandeling

 

 

De stappen bij een klacht zijn als volgt:

  • Bespreek je onvrede met de therapeut en geef hierbij aan wat je van de therapeut verwacht.
  • Kom je er met de therapeut niet uit of is een gesprek met de therapeut voor jou niet mogelijk of wenselijk, dan kun je vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris.  Klik hier voor de link naar de beroepsvereniging voor het indienen van een klacht en de inzet van de klachtenfunctionaris.
  • Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor jou bevredigende uitkomst, dan kun je je klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg. https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg

Let op: De geschillencommissie neemt je klacht niet in behandeling, als je niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.