Vergoeding zorgverzekeraar

Vergoeding zorgverzekeraars

De natuurgeneeskundige behandelingen worden door veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. De vergoeding hangt af van het soort verzekering die je hebt afgesloten.

Aangesloten zijn bij de beroepsvereniging FAGT maakt dat de nota geheel of gedeeltelijk kan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Dit is uiteraard afhankelijk van uw polis. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van uw zorgverzekering. Voor meer informatie: https://www.fagt.org/vergoeding-zorgverzekeraars

Voor de WWKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) aangesloten bij Zorggeschil en Quasir. Ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is het niet noodzakelijk een verwijskaart van de huisarts of specialist te hebben. De consulten/behandelingen staan los van het verplichte eigen risico. De behandelingen zijn niet ondergebracht in het basispakket maar in het aanvullende gedeelte van de verzekering.

 

Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners (AGB-code): 90-057730

KVK: Utrecht 53673883

 

AANGESLOTEN BIJ:

Beroepsvereniging Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten

 

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

 

 

Klachtenafhandeling

 

 

Geschilleninstantie