Wat is een CAM Therapeut?

Wat is een CAM Therapeut?

 Op 16 december 2017 ben ik geslaagd voor de opleiding CAM Therapeut. Aangezien het nog niet heel bekend is, wil ik graag het volgende aan je uitleggen:

 

Wat is een CAM Therapeut?
CAM staat voor Complementary and Alternative Medicine. Dit is van oorsprong een Engelstalige term die wordt gebruikt voor de verzameling van beroepen in de sector van alternatieve en complementaire geneeswijzen.

Complementary = Complementair zijn de toegepaste therapieën naast en aanvullend aan de traditionele medische zorg (huisarts, specialist ziekenhuis).

Alternative = Alternatief door de specifieke benadering van ziekte en gezondheid en door gebruik te maken van natuurgeneeskundige behandeling. Er wordt gewerkt met natuurlijke middelen, zoals planten, kruiden maar ook voeding, massage, beweging, homeopathie, acupunctuur, voetreflextherapie en ademhalingstechnieken.

Medicine = Geneeskunde. Echter wordt dat hier niet letterlijk bedoeld omdat dit in Nederland is voorbehouden aan artsen in de medische zorg. Daarom wordt hier gesproken van THERAPEUT. In de therapie gaat het om de behandeling of genezing van ziekte of de verlichting van symptomen.

 

Hoe werkt een CAM Therapeut?
Als CAM Therapeut help je cliënten om een evenwicht te vinden tussen eigen draagkracht en factoren uit de omgeving. Om de draagkracht te bepalen gaat de CAM Therapeut uit van de aanleg, conditie en leefwijze van de cliënt. Deze combinatie vormt de basis van het behandelplan. Afhankelijk van de gekozen vakrichting kan de CAM Therapeut naast het geven van leefstijladviezen, één of meerder therapievormen inzetten. Denk hierbij aan reflexzonetherapie, homeopathie, kruidengeneeskunde, energetische therapie, acupunctuur of psychosociale therapie.

 

Opleiding CAM Therapeut
De meeste natuurgeneeskundig therapeuten hebben diverse opleidingen op post-HBO niveau gevolgd maar werd de opleiding vaak niet bij een reguliere school gegeven. Om dit te ondervangen is de opleiding CAM Therapeut, eigen vakdiscipline in het leven geroepen. Het diploma CAM Therapeut voldoet aan de reguliere HBO diploma eisen, te weten 240 ECTS en 6720 studie-uren. Een voltijds 4 jarige HBO opleiding.

ECTS (European Credit Transfer System) is een systeem waar in heel Europa mee wordt gewerkt om alle diploma’s evenveel waard te laten zijn, ongeacht welk door welk opleidingsinstituut de opleiding wordt gegeven.

 

CAM Therapeut binnen de gezondheidszorg
Als CAM Therapeut ben je voor instellingen zoals zorgverzekeraars, beroepsverenigingen en belastingdienst een erkende gezondheidszorg.

 

CAM Therapeut in de toekomst
Naar aanleiding van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg bestaat er in Nederland een BIG-register waarin artsen, verpleegkundigen, apothekers, verloskundigen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, en fysiotherapeuten zijn opgenomen. Het Ministerie van Volksgezondheid wil in de toekomst naast een BIG- ook een CAM-register gaan instellen. Het kan dus zomaar zijn dat het straks heel normaal is dat jouw huisarts je naar een CAM Therapeut doorverwijst.

 

Ik weet zeker dat de samenwerking tussen de reguliere zorg en een CAM Therapeut positieve en toegevoegde waarde heeft voor jou als cliënt /patiënt.